Proclaimer

De informatie op deze website wordt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap verstrekt. Er worden inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat feitelijke infor,atie zoveel mogelijk correct is, echter LabMakelaar Benelux B.V. kan geen onjuistheden of onvolledigheden garanderen. 

U wordt dringend geadviseerd om bij twijfel, voordat u enige beslissing neemt (mede) op basis van informatie op deze website, de juistheid daarvan eerst te verifiëren bij LabMakelaar Benelux B.V. per e-mail: info@labmakelaar.com of telefonisch: +31 (0)180 321 820.

LabMakelaar Benelux B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook en onder welke naam dan ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik van deze website vrijwaart u LabMakelaar Benelux B.V. uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

Main Menu

Call Now Button