•  25.189,00 excl. btw
 • Hach Lange DR 2800 Spectrophotometer

  EXT 20440

   1.645,00 excl. btw

  Hach Lange DR 2800 Spectrophotometer

   1.645,00 excl. btw
 •  2.025,00 excl. btw
 •  155.000,00 excl. btw
 • Foss MilkoScan FT120 Melk Analyser

  LM 17980

   1.199,00 excl. btw

  Foss MilkoScan FT120 Melk Analyser

   1.199,00 excl. btw
 • BWB-XP Plus Vlamfotometer

  EXT 20411

   2.535,00 excl. btw

  BWB-XP Plus Vlamfotometer

   2.535,00 excl. btw
 • Sherwood Model 410 Vlamfotometer

  EXT 20124

   1.645,00 excl. btw

  Sherwood Model 410 Vlamfotometer

   1.645,00 excl. btw
 •  9.310,00 excl. btw
 • Bruker Alpha FTIR Spectrometer

  IC 19564

 • Hitachi U-I500 Spectrophotometer

  LM 18518

 •  6.349,00 excl. btw
 •  1.265,00 excl. btw
 •  22.500,00 excl. btw
 •  22.150,00 excl. btw
 •  9.750,00 excl. btw
 •  9.750,00 excl. btw
 •  12.539,00 excl. btw
 •  9.499,00 excl. btw
 • Q Interline Quant NIR Spectrometer

  EXT 18821

   1.015,00 excl. btw

  Q Interline Quant NIR Spectrometer

   1.015,00 excl. btw
 •  3.210,00 excl. btw
 •  42.500,00 excl. btw

  Bruker multiRAM FT-Raman Spectrometer

   42.500,00 excl. btw
 • Hygiena EnSURE Luminometer

  LM 17973

   899,00 excl. btw

  Hygiena EnSURE Luminometer

   899,00 excl. btw
 •  6.335,00 excl. btw
 • Charm Sciences Charm EZ Systeem

  LM 17971

   1.199,00 excl. btw

  Charm Sciences Charm EZ Systeem

   1.199,00 excl. btw
 •  699,00 excl. btw
 •  299,00 excl. btw
 •  2.499,00 excl. btw

  Bruker Matrix-F FT-NIR Spectrometer

   2.499,00 excl. btw
 •  499,00 excl. btw
 • Invitrogen Qubit Fluorometer

  LM 17805

   1.899,00 excl. btw

  Invitrogen Qubit Fluorometer

   1.899,00 excl. btw
 • Ultimaker 2 3D Printer

  EXT 17631

   1.203,00 excl. btw

  Ultimaker 2 3D Printer

   1.203,00 excl. btw
 •  6.329,00 excl. btw
 • Biomerieux Airideal 3P Air sampler

  EXT 17561

Main Menu