LabMakelaar verlaagt transport uitstoot

Footprint transport LabMakelaar

Onlangs heeft LabMakelaar een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd onder haar klanten. Hier zijn diverse ideeën uit naar voren gekomen wat wij kunnen doen om onze footprint te verkleinen. Één antwoord sprong hier diverse malen uit; transport. En op het gebied van transport kunnen nog grote stappen gemaakt worden.
Onze klanten geven bovendien aan dat zij zeker een iets langere levertijd accepteren, als wij hiermee onze footprint kunnen verlagen. Dit is belangrijk omdat broeikasgassen oa. verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering.

In 2020 stootte de Nederlandse transportsector 22 miljard kilogram CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit*. Dat is 11 procent van de totale broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie. Binnen de transportsector veroorzaakt vervoer over de weg 28 procent van de broeikasgasemissies. Om een beeld te geven; een boom die een jaar groeit legt 20kg CO2 vast in de takken en de stam. De 6,16 miljard kg uitstoot door vervoer over de weg staat gelijk aan 30 miljoen bomen. Dit staat gelijk aan 1,3 miljoen hectare bos.
Sinds 2010 zijn de broeikasgasemissies van de gehele transportsector gedaald met 17 procent, terwijl de totale emissies van de Nederlandse economie in deze periode daalden met 19 procent. De uitstoot van het vervoer over land was in 2020 ongeveer gelijk aan 2010. Hier is dus nog winst te behalen.

Wij hebben de feedback van onze klanten gehoord en gaan hier naar handelen. Vanaf 1 september hebben wij geen dagelijkse pick-ups van onze zendingen meer. Wij hanteren vanaf dan nog 2 vaste verzenddagen in de week, te weten dinsdag en vrijdag. Op deze manier worden afhalingen samengevoegd en scheelt dit 3 dagen transport uitstoot. Zo dragen wij een klein steentje bij aan het verminderen van de uitstoot binnen de transportsector. Dit valt daarnaast ook binnen onze doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, als koploper van MVO Nederland.

Wij vragen u vanaf 1 september rekening te houden met een langere levertijd van maximaal 2 werkdagen.

*Bron: CBS.

Main Menu

Call Now Button