• Mettler ICS 469g Weegschaal

  BL 20420

   635,00 excl. btw

  Mettler ICS 469g Weegschaal

   635,00 excl. btw
 • Kern PCB 6000-0 Weegschaal

  BL 20356

   150,00 excl. btw

  Kern PCB 6000-0 Weegschaal

   150,00 excl. btw
 • Kern GAB 6K DNM Weegschaal

  BL 20352

   180,00 excl. btw

  Kern GAB 6K DNM Weegschaal

   180,00 excl. btw
 • Kern FCB 6KO.5 Weegschaal

  BL 20354

   190,00 excl. btw

  Kern FCB 6KO.5 Weegschaal

   190,00 excl. btw
 • Mettler PM15-N Weegschaal

  BL 20340

   255,00 excl. btw

  Mettler PM15-N Weegschaal

   255,00 excl. btw
 • Mettler SB16000 Weegschaal

  BL 20172

   319,00 excl. btw

  Mettler SB16000 Weegschaal

   319,00 excl. btw
 • Mettler PM34 Deltarange Weegschaal

  BL 20174

   380,00 excl. btw

  Mettler PM34 Deltarange Weegschaal

   380,00 excl. btw
 • Mettler PM15-N Weegschaal

  BL 20173

   319,00 excl. btw

  Mettler PM15-N Weegschaal

   319,00 excl. btw
 •  399,00 excl. btw
 • Mettler PC24 Weegschaal

  BL 20070

   320,00 excl. btw

  Mettler PC24 Weegschaal

   320,00 excl. btw
 • Ditting DEW Weegschaal

  LM 19181

   399,00 excl. btw

  Ditting DEW Weegschaal

   399,00 excl. btw
 • Precia IBK 18000D LT Weegschaal

  EXT 18673

   2.299,00 excl. btw

  Precia IBK 18000D LT Weegschaal

   2.299,00 excl. btw
 • Soehnle 2790 Weegschaal

  LM 18614

   450,00 excl. btw

  Soehnle 2790 Weegschaal

   450,00 excl. btw
 •  1.250,00 excl. btw
 • Mettler PM6 Weegschaal

  BL 17494

   190,00 excl. btw

  Mettler PM6 Weegschaal

   190,00 excl. btw
 • Sartorius IC34000P Weegschaal

  EXT 17148

   635,00 excl. btw

  Sartorius IC34000P Weegschaal

   635,00 excl. btw
 • Sartorius IC34000P Weegschaal

  EXT 17149

   635,00 excl. btw

  Sartorius IC34000P Weegschaal

   635,00 excl. btw
 • Sartorius IFS4-150II Weegschaal

  IC 16174

   5.999,00 excl. btw

  Sartorius IFS4-150II Weegschaal

   5.999,00 excl. btw
 • Sartorius IFS4-150GG Weegschaal

  IC 16175

   5.999,00 excl. btw

  Sartorius IFS4-150GG Weegschaal

   5.999,00 excl. btw
 • Mettler Toledo PM30 Weegschaal

  BL 16394

   380,00 excl. btw

  Mettler Toledo PM30 Weegschaal

   380,00 excl. btw
 • Mettler Toledo PE12 Weegschaal

  BL 16382

   380,00 excl. btw

  Mettler Toledo PE12 Weegschaal

   380,00 excl. btw
 • Ohaus Defender 3000 Weegschaal

  IC 16225

   700,00 excl. btw

  Ohaus Defender 3000 Weegschaal

   700,00 excl. btw
 • Sartorius 3804 MP Weegschaal

  BL 15739

   255,00 excl. btw

  Sartorius 3804 MP Weegschaal

   255,00 excl. btw
 • Mettler Toledo PM30 Weegschaal

  BL 15736

   445,00 excl. btw

  Mettler Toledo PM30 Weegschaal

   445,00 excl. btw
 • Soehnle weegschaal

  LM 6382

   708,00 excl. btw

  Soehnle weegschaal

   708,00 excl. btw
 •  200,00 excl. btw
 • Sartorius TE12000 Weegschaal

  IC 14053

 • Sartorius IP65 Balans

  LM 5887

   404,00 excl. btw

  Sartorius IP65 Balans

   404,00 excl. btw
 • Sartorius 1006 MP9 Weegschaal

  LBX 13878

   255,00 excl. btw

  Sartorius 1006 MP9 Weegschaal

   255,00 excl. btw
 • Ohaus weegschaal

  LM 6499

   75,00 excl. btw

  Ohaus weegschaal

   75,00 excl. btw
 • OHAUS Ranger 3000 Weegschaal

  LM 10043

   259,00 excl. btw

  OHAUS Ranger 3000 Weegschaal

   259,00 excl. btw
 • OHAUS Defender 5000 Weegschaal

  LM 13559

   999,00 excl. btw

  OHAUS Defender 5000 Weegschaal

   999,00 excl. btw
 • Mettler Toledo Viper SW Weegschaal

  BL 13322

   316,50 excl. btw

  Mettler Toledo Viper SW Weegschaal

   316,50 excl. btw
 • Mettler SPI – A6 balans

  BL 9822

   380,00 excl. btw

  Mettler SPI – A6 balans

   380,00 excl. btw
 • Mettler SB32000

  LBX 14215

   480,00 excl. btw

  Mettler SB32000

   480,00 excl. btw
 • Mettler PM6000-F balans

  BL 8090

   444,00 excl. btw

  Mettler PM6000-F balans

   444,00 excl. btw

Main Menu