• Memmert IF260 Broedstoof

  EXT 21030

   2.279,00 excl. btw

  Memmert IF260 Broedstoof

   2.279,00 excl. btw
 •  1.199,00 excl. btw

  Elbanton ETK 60 spec Koelbroedstoof

   1.199,00 excl. btw
 • Binder KB 240 Koelbroedstoof

  EXT 20417

   3.925,00 excl. btw

  Binder KB 240 Koelbroedstoof

   3.925,00 excl. btw
 • Binder KB 115 Koelbroedstoof

  EXT 20418

   1.899,00 excl. btw

  Binder KB 115 Koelbroedstoof

   1.899,00 excl. btw
 • Infors Minitron Schud Broedstoof

  LM 19950

   1.499,00 excl. btw

  Infors Minitron Schud Broedstoof

   1.499,00 excl. btw
 • Elbanton LTKB 650 Koelbroedstoof

  LM 19902

 •  1.199,00 excl. btw

  Elbanton ETK 60 spec Koelbroedstoof

   1.199,00 excl. btw
 •  1.199,00 excl. btw

  Elbanton ETK 60 spec Koelbroedstoof

   1.199,00 excl. btw
 • Memmert IN260 Broedstoof

  EXT 20207

   1.750,00 excl. btw

  Memmert IN260 Broedstoof

   1.750,00 excl. btw
 •  2.499,00 excl. btw
 •  3.999,00 excl. btw
 •  2.785,00 excl. btw

  Elbanton ltkb-combi225 Koelbroedstoof

   2.785,00 excl. btw
 • Termaks KBP 6151 Koelbroedstoof

  LM 18024

   2.499,00 excl. btw

  Termaks KBP 6151 Koelbroedstoof

   2.499,00 excl. btw
 • Harstra BK390RVS Koelbroedstoof

  LLV 20051

   1.585,00 excl. btw

  Harstra BK390RVS Koelbroedstoof

   1.585,00 excl. btw
 • Binder BD 53 broedstoof

  TMN 17601

   1.140,00 excl. btw

  Binder BD 53 broedstoof

   1.140,00 excl. btw
 • Gallenkamp 210 Koelbroedstoof

  TKB 19559

   760,00 excl. btw

  Gallenkamp 210 Koelbroedstoof

   760,00 excl. btw
 • Memmert IN110 Broedstoof

  WI 19528

   1.835,00 excl. btw

  Memmert IN110 Broedstoof

   1.835,00 excl. btw
 • Thermo Heratherm IGS400 Broedstoof

  EXT 19224

   3.799,00 excl. btw

  Thermo Heratherm IGS400 Broedstoof

   3.799,00 excl. btw
 • Forma Scientific 3111 CO2 Broedstoof

  EXT 19220

   1.520,00 excl. btw

  Forma Scientific 3111 CO2 Broedstoof

   1.520,00 excl. btw
 • FDM T1500SX Koelbroedstoof

  EXT 19218

   11.075,00 excl. btw

  FDM T1500SX Koelbroedstoof

   11.075,00 excl. btw
 •  5.999,00 excl. btw
 • Elbanton LTKB 650 C02 Koelbroedstoof

  TKB 19160

   1.775,00 excl. btw

  Elbanton LTKB 650 C02 Koelbroedstoof

   1.775,00 excl. btw
 • Sanyo MIR-162 Broedstoof

  LM 19028

   549,00 excl. btw

  Sanyo MIR-162 Broedstoof

   549,00 excl. btw
 • Sanyo MIR-162 Broedstoof

  LM 19029

   549,00 excl. btw

  Sanyo MIR-162 Broedstoof

   549,00 excl. btw
 • Elbanton LTKB 650 Koelbroedstoof

  TKB 19131

   1.710,00 excl. btw

  Elbanton LTKB 650 Koelbroedstoof

   1.710,00 excl. btw
 • Binder CB210 CO2 Broedstoof

  LM 16214

   5.994,00 excl. btw

  Binder CB210 CO2 Broedstoof

   5.994,00 excl. btw
 •  2.216,00 excl. btw
 • Stuart SI50 Schud Broedstoof

  IC 18712

   1.659,00 excl. btw

  Stuart SI50 Schud Broedstoof

   1.659,00 excl. btw
 • Memmert BE 600 Broedstoof

  LM 18047

   1.999,00 excl. btw

  Memmert BE 600 Broedstoof

   1.999,00 excl. btw
 • Zenith IB-9052A Broedstoof

  TKB 18470

   760,00 excl. btw

  Zenith IB-9052A Broedstoof

   760,00 excl. btw
 • Zenith DNP-9162A Broedstoof

  TKB 18474

   1.015,00 excl. btw

  Zenith DNP-9162A Broedstoof

   1.015,00 excl. btw
 •  10.129,00 excl. btw

  Thermo Steri­Cycle i160 CO2 Broedstoof

   10.129,00 excl. btw
 • MMM Incucell 222 Broedstoof

  IC 17909

   1.499,00 excl. btw

  MMM Incucell 222 Broedstoof

   1.499,00 excl. btw
 • Sanyo MIR-154 Koelbroedstoof

  LM 17589

 • Binder BFEK 115 KoelBroedstoof

  LM 12363

   2.750,00 excl. btw

  Binder BFEK 115 KoelBroedstoof

   2.750,00 excl. btw

Main Menu