• Memmert IF260 Broedstoof

  EXT 21030

   2.279,00 excl. btw

  Memmert IF260 Broedstoof

   2.279,00 excl. btw
 • Memmert IN260 Broedstoof

  EXT 20207

   1.750,00 excl. btw

  Memmert IN260 Broedstoof

   1.750,00 excl. btw
 • Memmert IN110 Broedstoof

  WI 19528

   1.835,00 excl. btw

  Memmert IN110 Broedstoof

   1.835,00 excl. btw
 • Thermo Heratherm IGS400 Broedstoof

  EXT 19224

   3.799,00 excl. btw

  Thermo Heratherm IGS400 Broedstoof

   3.799,00 excl. btw
 • Sanyo MIR-162 Broedstoof

  LM 19028

 • Sanyo MIR-162 Broedstoof

  LM 19029

 • Memmert BE 600 Broedstoof

  LM 18047

   1.999,00 excl. btw

  Memmert BE 600 Broedstoof

   1.999,00 excl. btw
 • Zenith IB-9052A Broedstoof

  TKB 18470

   760,00 excl. btw

  Zenith IB-9052A Broedstoof

   760,00 excl. btw
 • Zenith DNP-9162A Broedstoof

  TKB 18474

   1.015,00 excl. btw

  Zenith DNP-9162A Broedstoof

   1.015,00 excl. btw
 • MMM Incucell 222 Broedstoof

  IC 17909

   1.499,00 excl. btw

  MMM Incucell 222 Broedstoof

   1.499,00 excl. btw
 • Binder B28 Broedstoof

  BOU 17186

   540,00 excl. btw

  Binder B28 Broedstoof

   540,00 excl. btw
 • Heraeus B6060 Broedstoof

  LM 16521

   999,00 excl. btw

  Heraeus B6060 Broedstoof

   999,00 excl. btw
 • Elbanton LTKB 650 Broedstoof

  LM 16451

 • Memmert B10 Broedstoof

  LBX 17008

   380,00 excl. btw

  Memmert B10 Broedstoof

   380,00 excl. btw
 • Memmert INE 500 Broedstoof

  LM 16215

   1.499,00 excl. btw

  Memmert INE 500 Broedstoof

   1.499,00 excl. btw
 • Gallenkamp incubator

  LM 6214

   1.266,00 excl. btw

  Gallenkamp incubator

   1.266,00 excl. btw
 • Elbanton broedstoof

  RBN 12454

   1.140,00 excl. btw

  Elbanton broedstoof

   1.140,00 excl. btw
 • Corning ACI oven / incubator

  LM 1876

   152,00 excl. btw

  Corning ACI oven / incubator

   152,00 excl. btw
 • BioTherm BioOven III

  LM 12186

   299,00 excl. btw

  BioTherm BioOven III

   299,00 excl. btw
 • Abbott Commander Incubator

  LM 1949

   475,00 excl. btw

  Abbott Commander Incubator

   475,00 excl. btw

Main Menu